Rozenbottel Producties

Ulrike Quade Company

Opdrachtgever Stichting Ulrike Quade Company
Periode mei 2023 - september 2023
Opdracht Coördinatie marketing & communicatie

Werkzaamheden

Theatergezelschap Ulrike Quade Company is bezig met een transitie. De afgelopen jaren waren voor het gezelschap net als voor anderen turbulent door coronamaatregelen, inflatie, schaarste, lange levertijden van materialen en krapte op de arbeidsmarkt. De organisatie vormt zich na jaren van veel wisseling in personeel momenteel om tot een klein kernteam van vaste medewerkers dat per project wordt aangevuld met een flexibele schil van de benodigde experts. Want geen project is hetzelfde en dat vraagt voor een kortere periode om steeds weer andere kwaliteiten. Dit is ook op marketinggebied de wens, maar daarvoor is een basis nodig. Die basis mag ik leggen. Daarnaast denk ik, in aanloop naar een nieuwe kunstenplanperiode, strategisch mee over de inzet van marketing bij en voor het gezelschap. Hoe kan de marketing het beste worden ingericht, passend bij de organisatiestructuur en de ambities voor de komende jaren.