Rozenbottel Producties

Marketing & publiciteit

Op het gebied van marketing en publiciteit zijn de mogelijkheden zeer divers. Dat gaat van het schrijven van een persbericht en het benaderen van pers voor uw evenement tot het opstellen van een marketingcommunicatieplan. En van de redactie voor uw brochure tot het vervangen van uw marketingmedewerker bij ziekte of langdurig verlof.

Projectmanagement

Of het nu gaat om de organisatie van een open dag, een meerdaags festival, een volledige theaterproductie of een complex project, de spin in het web is een rol die mij goed past. Door middel van heldere communicatie, een juiste planning en budgettering, goede samenwerking en gebruikmakend van ieders kwaliteiten, zet ik me in om uw evenement vlekkeloos te laten verlopen en de gestelde doelen te bereiken.

Sponsor- & fondsenwerving

Sinds een jaar houd ik mij naast productie van evenementen en marketing/publiciteit ook bezig met sponsor- en fondsenwerving. Om mijn vaardigheden op dit gebied te optimaliseren rondde ik in het voorjaar van 2015 het coachingsprogramma Wijzer werven van Van Dooren Advies, Berenschot en Charistar af. Wilt u sparren over uw sponsorstrategie, zoekt u iemand die een vriendenvereniging op kan zetten of heeft u extra handen nodig bij uw sponsor- of fondsenwerving? Neem dan gerust contact op.